ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.รักษิณา พลสีลา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ที่ได้รับรางวัล Outstanding Poster Award
in “The International Conference on Parasitology (ICP2019)”
at Khon Kaen University Science Park, Khon Kaen, Thailand 21-22 Novemder 2019

6,377 total views, 36 views today