โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ไข่บินคืนสู่รัง”

#ภาพกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ปีการศึกษา2561 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ไข่บินคืนสู่รัง”

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง MD 234 และสวนโมกฉัตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

363 total views, 2 views today