ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bridging the gap between biodiversity and health”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
 
เรื่อง “Bridging the gap between biodiversity and health”
 
โดย นายสัตวแพทย์ ดร. นสพ.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
 
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม MD 417
อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

130 total views, 4 views today