ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการ

กำหนดการพระราชทานเพลิง 62 (ปรับใหม่ 27-1-63)

91 total views, 1 views today