พิธีมอบตู้ปันสุข และ ตู้ปันรัก

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีมอบตู้ปันสุข และ ตู้ปันรัก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีวังจันทน์, สโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และชมรมปันรักษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำหรับในพิธีฯ ดังกล่าวได้รับเกียรติจาก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี, นย.พญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารี วังจันทน์ ปีบริหาร 2019-2020, นยล.สมถวิล ดำรงค์ชาติ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีวังจันทน์ ปีบริหาร 2020-2021 และสโมสรโรตาแลค เม็ดทราย มอบตู้ปันสุข และชมรมปันรักษ์, คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบตู้ปันรัก พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวขอบคุณและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศิรินุช จินดารักษ์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์, ผศ.ดร.นพวรรณ บูญชู อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู รวมถึงสมาชิกสโมสรโรตารีวังจันทน์ และสมาชิกสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู นิสิตเข้าร่วมพิธีฯ และถ่ายรูปร่วมกัน

53 total views, 1 views today