คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
 
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ในโครงการ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ๓๐ อาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

3,592 total views, 54 views today