นิสิต ทุกระดับชั้น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ทุกคน จะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตนเองว่าไม่ได้กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

นิสิต ทุกระดับชั้น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัย ทุกคน จะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตนเองว่าไม่ได้กลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และ/หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) รวมถึงไม่ได้สัมผัสกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง และหาก กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วให้กักตัวเอง ณ ที่พัก เพื่อสังเกตอาการให้ครบ 14 วัน โดยลงทะเบียนยืนยันตนได้ที่ http://it.medsci.nu.ac.th/self-declare

หากมีปัญหาในการใช้งานระบบ ติดต่อฝ่ายไอทีคณะฯ  โทร 055964716

Loading