กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560

23 มกราคม 2562 วันซ้อมย่อย

24 มกราคม 2562 วันซ้อมใหญ่

25 มกราคม 2562 วันรับจริง

577 total views, 1 views today