คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ คณะ Dongsoe University สาธารรัฐเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ต้อนรับ คณะ Dongsoe University สาธารรัฐเกาหลีใต้ เข้าศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม
ณ ห้อง MD 133 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

57 total views, 1 views today