คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 “2018 Innovation and Education for Sustainable Development Goals” (IESDG 2018) และ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับมอบโล่ ในฐานะ Co-Host ของการประชุมฯ ในครั้งนี้
ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

76 total views, 1 views today