คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุม

61 total views, 1 views today