วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

 

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี

2018
การประเมินตัวอย่างอุจจาระและการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนยีน 16S rRNA สำหรับการวิเคราะห์กลุ่มประชากรแบคทีเรีย
Assessment of fecal specimen and 16S rRNA gene amplification for microbiota-analysis
สิริวรรณ ศิริขันธ์, ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง

30 total views, 1 views today