ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในประเทศ

ในประเทศ

1.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2.สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

3.สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4.โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

5.มหาวิทยาลัยพะเยา

6.มหาวิทยาลัยบูรพา

7.บริษัท เอวีเอส อินโนเวชั่น จำกัด

Loading