ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

ลำดับที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วมผลงาน
(สัดส่วนในผลงาน > 50%)

วันที่ออกหนังสือสำคัญ-วันหมดอายุ

1.

กรรมวิธีการผลิตปลาส้มปลอดพยาธิใบไม้ตับโดยการใช้อุณหภูมิแช่แข็งกำจัดระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับที่อยู่ในปลา

ผศ.ดร.วิลาวัณย์  ภูมิดอนมิ่ง

17 มี.ค. 58- 2 เมย 65

2.

กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดรูปแบบผงจากเปลือกเสม็ดขาว

ดร.วธู พรหมพิทยารัตน์ และ ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน

29 ก.ย. 59-8 พ.ย. 64

3.

กรรมวิธีการสกัดกิ่งข่อยที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อราแคนดิดา

ผศ.ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน

9 พ.ย. 59-9 ก.ค. 64

4.

เครื่องมือสื่อสารทางเลือกโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปาก

ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ

4 ม.ค. 61-29 พ.ค. 65

5.

กรรมวิธีการผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยง

ผศ.ดร.อภินันท์  ลิ้มมงคล นายฐาปกรณ์  สมบูรณ์

2 ส.ค. 61-26 มิ.ย. 66

6.

ผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าเวลากลางคืนผสมผสานสกัดจากรังไหม

รศ.ดร.เนติ  วระนุช และ ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

2 ส.ค. 61-14 ส.ค. 66

7.

ซีรั่มบำรุงผิวรอบดวงตาผสมสารสกัดจากรังไหม

รศ.ดร.เนติ  วระนุช และ ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

2 ส.ค. 61-14 ส.ค. 66

8.

ผลิตภัณฑ์หน้ากากบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากรังไหม

รศ.ดร.เนติ  วระนุช และ ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

2 ส.ค. 61-14 ส.ค. 66

9.

โลชั่นบำรุงผิวหน้าผสมสารสกัดจากรังไหม

รศ.ดร.เนติ  วระนุช และ ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

2 ส.ค. 61-14 ส.ค. 66

10.

เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ

ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ

3 ต.ค. 61-13 ก.ค. 66

11.

สูตรสมุนไพรสำหรับลดเซลลูไลท์

รศ.ดร.เนติ  วระนุช และ รศ.ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์

9 ต.ค. 61-24 เม.ย. 66

12.

อุปกรณ์สำหรับบันทึกและประเมินการเดินแบบสามมิติ

ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ

3 ธ.ค. 61-21 ก.ย. 66

13.

โลชั่นบำรุงผิวกายผสมสารสกัดจากรังไหม

รศ.ดร.เนติ  วระนุช และผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

26 ธ.ค. 62-14 ส.ค. 66

14.

เครื่องมือสื่อสารทางเลือกแบบพกพาโดยการใช้การเคลื่อนไหวของตาหรือปากหรือเปล่งเสียง

ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ

8 พ.ค. 63-10 ต.ค. 67

15.

สูตรตำรับลูกประคบสมุนไพรนวดลดเซลลูไลท์

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และ

รศ.ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์

3 มี.ค. 64-1 ต.ค. 67

16.

กรรมวิธีการสังเคราะห์ยีนขนาดเล็กในขั้นตอนเดียว

ผศ.ดร.สมชาย แสงอำนาจเดช

19 มี.ค. 64-11 ต.ค. 64

17.

สูตรตำรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดช่องปากที่มีสารสกัดชาเขียว

รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ และ
ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

19 มี.ค. 64-25 ก.ย. 67

18.

กรรมวิธีการเพิ่มสารกาบาในข้าวกล้องงอก

รศ.ดร.สุดารัตน์  เจียมยั่งยืน และรศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย

5 ก.ค. 64-5 ก.ค. 64

19.

สูตรตำรับฟิล์มเจลแต้มสิวที่มีส่วนผสมของสารอัลฟาแมงโกสติน

รศ.ดร.วรี ติยะบุญชัย และ ผศ.ดร.สุภาพร  ล้ำเลิศธน

8 ก.ค. 64-9 ก.ย. 68

20.

อุปกรณ์รองนอนสำหรับสัตว์

ผศ.ดร.พรนรินทร์  เทพาวราพฤกษ์

1 พ.ย. 64-21 ก.พ. 72

21.

เครื่องออกกำลังและวัดความแข็งแรงกล้ามเนื้อส่วนลำตัว

ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ

6 ม.ค. 65-25 เม.ย. 70

22.

กรรมวิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพกลุ่มสตีลบินจากรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยง

รศ.ดร.อภินันท์  ลิ้มมงคล

22 ก.พ.65-11 ก.ค.68

23.

กรรมวิธีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายอาร์โธรสไปร่าที่มีสารกลูโคซิลกลีเซอรอลในปริมาณสูง

ดร.สราวุธ  สัตยากวี และ ดร.อำนาจ  เพชรรุ่งนภา

11 พ.ค.65-14 ต.ค.68

24.

สูตรตำรับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย

รศ.ดร.กรองกาญจน์  ชูทิพย์ และ
ผศ.ดร.พรนรินทร์ เทพาวราพฤกษ์

24 มิ.ย.65-24 มิ.ย.68

25.

อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับวีลแชร์

ดร.สุเมธ  เหมะวัฒนะชัย และ ผศ.ดร.สะการะ ตัณโสภณ

20 ก.ค. 65-25 เม.ย. 70

26.

อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์

5 ส.ค.65-10 มิ.ย. 70

ผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

ลำดับที่

ชื่อสิ่งประดิษฐ์

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วมผลงาน
(สัดส่วนในผลงาน > 50%)

วันที่ออกหนังสือสำคัญ

1.

การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียด้วยวิธี Osmotic Fragility Test (OF test)

ผศ.ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน

3 ก.ค. 62

2.

สื่อการสอนแอนนิเมชั่น “การตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียด้วยวิธี Osmotic Fragility Test (OF test)”

ผศ.ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ มีระเสน

3 ก.ค. 62

3.

การพัฒนาระบบจองห้องประชุมและห้องปฏิบัติการสถานบริการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.จิราภรณ์  พงษ์ปลื้ม

22 ต.ค. 63

4.

โปรแกรม SIR model สำหรับการเรียนรู้ (ลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม)

ดร.พลายแก้ว ไชยเบญวงศ์

5 พ.ค.65

Loading