ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ประตูเข้า-ออก ด้วยระบบการสแกนบัตร ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

16 total views, no views today

ขอเลื่อนการจัดงานพระราชทานเพลิงแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564

ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการระบาดของเชื้ Read more

16 total views, no views today

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การงดรับร่างผู้เสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

15 total views, no views today

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การงดให้บริการรับทำหนังสือพินัยกรรมการบริจาคร่างกาย ในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

18 total views, no views today