ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยน Read more

14 total views, no views today

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

34 total views, no views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้งหมด 2 ท่าน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

3,914 total views, 36 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

3,931 total views, 35 views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการสร้างนวัตกรรม และการออกแบบโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ (Business Model Canvas)”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื Read more

66 total views, 1 views today