วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมรับฟังทิศทางการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการศึกษา ในปาฐกถาพิเศษ “สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร และคณาจา Read more

3 total views, no views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนิสิต ที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 21

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

509 total views, 7 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

  ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วม Read more

7 total views, no views today

วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ภาควิชากา Read more

42 total views, no views today

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.สราวุธ สัยยากวี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัติกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ Read more

17 total views, no views today

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สราวุธ สัตยากวี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัติกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และแสดงความยินดีกับ คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 25 ปี ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สราวุธ สัตย Read more

32 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จัก AUN-QA” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม MD 133 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื Read more

35 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Publishing your research โดย Prof.Gavin P. Reynolds ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม MD 133 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัว Read more

24 total views, no views today

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พิธีพระราชทานเพลิ Read more

70 total views, no views today

ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาในการให้ความอุปถัมภ์โรงทานเพื่อจัดอาหารกลางวันถวายเพลพระ เลี้ยงรับรองญาติอาจารย์ใหญ่ และนิสิตที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Read more

47 total views, no views today