ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้า Read more

Loading

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Read more

Loading

ประกาศ แนวปฎิบัติในการเข้า-ออก อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ของบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ

ประกาศ แนวปฎิบัติในการเข้า-ออก อาคารคณะว Read more

Loading

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต)

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

Loading