กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ทุกท่า Read more

2 total views, no views today

ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การ Read more

14 total views, 1 views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

3,591 total views, 53 views today

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การให้บริการรับร่างผู้เสียชีวิต ของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การใ Read more

53 total views, 1 views today