ศิษย์เก่า

ทุนการศึกษา

การบริจาคร่างกาย

ขอตำแหน่งทางวิชาการ

รวมข้อมูลการใช้งานระบบออนไลน์ COVID-19

เรื่องเด่น

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ...
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ...
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ...

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ...
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ...
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวน ...
ขอแสดงความยินดี กับ รองศา ...
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

รอบบ้าน วิทย์-แพทย์