ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 5,129,000.00)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง Read more

3 total views, 1 views today

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 13,100,000.00)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง Read more

6 total views, 2 views today

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณ 13,090,000.00)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง Read more

6 total views, 2 views today

จัดประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะด้านการวิจัย เพื่อจัดเตรียมทำข้อเสนอโครงการให้พร้อมขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

เรียนคณาจารย์ ด้วยฝ่ายวิจัยมีความประสงค์ Read more

7 total views, no views today

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน”วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ครบรอบปีที่ 19

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตทุกท่าน Read more

18 total views, no views today

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 19 ปี ขอเรียนเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างองค์พระ “หลวงพ่อเงินไหลมาเทมา” และร่วมออกโรงทาน

ขอเรียนเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัท Read more

23 total views, no views today

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุเสื่อมสภาพประจำปีงบปะมาณ 2562 (จำนวน 21 รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขา Read more

16 total views, no views today