ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

  ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วม Read more

7 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “รู้จัก AUN-QA” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม MD 133 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื Read more

35 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Publishing your research โดย Prof.Gavin P. Reynolds ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม MD 133 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ หัว Read more

24 total views, no views today

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ พิธีพระราชทานเพลิ Read more

70 total views, no views today

ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาในการให้ความอุปถัมภ์โรงทานเพื่อจัดอาหารกลางวันถวายเพลพระ เลี้ยงรับรองญาติอาจารย์ใหญ่ และนิสิตที่มาร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Read more

47 total views, no views today

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออ่างดองร่างอาจารย์ใหญ่ เนื่องด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการดองร่าง เพื่อรักษาสภาพร่างให้สมบูรณ์ที่สุด

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพ Read more

35 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “Paper Camp ครั้งที่ 8” วิทยากรโดย Prof.Gavin P. Reynolds จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ภูอ้อมกอดพี่ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “Paper Camp ค Read more

43 total views, no views today

Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และด Read more

32 total views, no views today

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดดังนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานจอดรถคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /หน้าป้ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิ Read more

48 total views, no views today