ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการสร้างนวัตกรรม และการออกแบบโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ (Business Model Canvas)”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื Read more

67 total views, 2 views today

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ไข่บินคืนสู่รัง”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม ก Read more

54 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “งบประมาณวิจัย/บริการวิชาการ อยู่ไหนบ้าง?”

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย Read more

58 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การกรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจก Read more

42 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อ Read more

48 total views, 1 views today