ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การให้บริการรับร่างผู้เสียชีวิต ของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การใ Read more

23 total views, 1 views today

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

16 total views, 2 views today

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเปิดทำการตามปกติ และแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

47 total views, 1 views today

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดให้บริการรับทำหนังสือพินัยกรรมการบริจาคร่างกาย ในช่วงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

32 total views, no views today