ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ไข่บินคืนสู่รัง”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม ก Read more

17 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “งบประมาณวิจัย/บริการวิชาการ อยู่ไหนบ้าง?”

ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์การแพทย Read more

25 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การกรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจก Read more

16 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อ Read more

27 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างทีมและเครือข่ายวิจัยเพื่อผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื Read more

50 total views, no views today