คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช และคุณวิระดา ประเสริฐ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ
👉คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช
👉คุณวิระดา ประเสริฐ
 
ที่ได้รับอนุมัติเป็น
“บุคลากรดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเภท สายสนับสนุน

3,783 total views, 85 views today