กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

228 total views, 1 views today