กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

กิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 28 ปี
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

363 total views, 2 views today