ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลั Read more

60 total views, 1 views today

สารอวยพรวาระปีใหม่พุทธศักราช 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ในช่วงเทศกาลนักขัตฤกษ์ของศาสนาต่างๆ และใ Read more

84 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “Medsci Meeting 2019” (กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกร Read more

120 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แ Read more

47 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก Read more

67 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลกรทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และบุคลกรทุกท่าน เข Read more

64 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างควา Read more

44 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การปร Read more

48 total views, 1 views today

ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคล และการทำงานในองค์กร”  โดย บริษัท Landmark Forum  ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ Read more

55 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก Read more

69 total views, 1 views today