บุคลากรสายสนับสนุน

นายวิทยา ญาณลาพ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ

เบอร์โทร 055-9644712

wittayay
นางธัญวรัตม์ กระจ่าง
หัวหน้างานธุรการ/ผู้ประสานงานภาควิชาสรีรวิทยา

เบอร์โทร 055-9644724

นางศิริวัลย์ ยุทธวา
หัวหน้างานนโยบายและแผน

เบอร์โทร 055-9644700

siriwan_aoy@hotmail.com

943 total views, 1 views today