ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งประเภทสายวิชาการ (อาจารย์)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Read more

Loading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัด ภาควิชาชีวเคมี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Read more

Loading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยน Read more

Loading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสหกิจศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสหกิจศึกษ Read more

Loading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Read more

Loading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Download File

Loading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเรื่องรับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและตั้งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

Download file

Loading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นเชิงวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ณ Multimedia University ประเทศมาเลเซีย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงก Read more

Loading