ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกต่างประเทศ

ต่างประเทศ

1.Tzu Chi University (TCU), Taiwan

2.Kanazawa Univetsity, Japan

3.The University of Western Australia (UWA), Australia

4.University of France-Comte (UFC), France

5.University of Sheffield, UK

6.School of Biological & Environmental Engineering, Xi’an University, China

7.School o Life Sciences, Lanzhou University, China

8.Indiana University (IU), USA

9.University of Malaya (UM), Malaysia

Loading