เอกสาร/แบบฟอร์ม/วีดีโอย้อนหลัง

 

 

 

ลำดับ

รายการ

1

การบริจาคร่างกายอาจารย์ใหญ่

2

งานธุรการ

3

งานวิชาการ

4

งานการเงินและพัสดุ

5

งานวิจัย

6

งานห้องปฎิบัติการ

7

งานประกันคุณภาพการศึกษา

8

เอกสารประกอบการอบรม

9

Google Form ขอเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆบนเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

9

Google Form สำหรับเก็บข้อมูลคณาจารย์

10

วีดีโอย้อนหลังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการเขียนผลงานวิชาการในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ

 

Loading