สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ตราประจำคณะประกอบด้วยรูปภาพ Vitruvian man และ โครงสร้างอะตอม

Vitruvian man แสดงถึง การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงสร้างอะตอม แสดงถึง การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

 

ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ดอกโมก : เป็นไม้ยืนต้น และเป็นไม้มงคล ที่ให้ดอกที่มีกลิ่นหอม

สีประจำคณะ :สีทอง ซึ่งหมายถึงความมีคุณค่าและความเป็นเลิศทางวิชาการ

Loading