จากการศึกษาข้อมูลการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยแล้ว ท่านเห็นว่า มีข้อกังวลในประเด็นใดที่ควรปรับเพิ่มเติม หรือ ต้องการความชัดเจนในประเด็นใดเพิ่มเติม ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก comment ด้านล่างนี้ครับ

หากท่านมีข้อกังวลในประเด็นใดที่เห็นว่าควรปรับเพิ่มเติม หรือ ต้องการความชัดเจนในประเด็นใดเพิ่มเติม
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก comment ด้านล่างนี้ได้ทันทีครับ

กรุณา Login เพื่อแสดงความคิดเห็น

กรณี Login แล้วกรุณา กดที่นี่ เพื่อแสดงความคิดเห็น

 

หากยังไม่ได้ลงทะเบียน  กรุณากดที่นี่  เพื่อลงทะเบียน