คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์หารือแนวทางการดำเนินงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการระหว่างหน่วยงาน การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามมาตรฐานและจำเพาะกับแต่ละประเภทของงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

วันที่ 4 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์การแพ Read more

Loading

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบ รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 คุณพญา ธาราวุฒ Read more

Loading

กิจกรรม “การชี้แจงกฎ ระเบียบ และข้อควรปฏิบัติการใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย Read more

Loading