ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ วงเงินงบประมาณ 5,129,000.00)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง Read more

Loading

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 6 รายการ วงเงินงบประมาณ 13,100,000.00)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง Read more

Loading

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ วงเงินงบประมาณ 13,090,000.00)

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง Read more

Loading

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุเสื่อมสภาพประจำปีงบปะมาณ 2562 (จำนวน 21 รายการ)

ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประมูลขา Read more

Loading