ขอเชิญชวน บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “MedSci 3H: Happy Healthy Harmony”

ขอเชิญชวน บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม
“MedSci 3H: Happy Healthy Harmony”
📅ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567
🕍ณ ห้อง slope 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
———
โดยภายในมีกิจกรรม ดังนี้
👉“Happy Landscape: ทิวทัศน์ของชีวิต”
👉“Happy Marriage: บริหารจัดการ ครองรัก ครองเรือน”
👉การซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง “ระบบความปลอดภัยในอาคารและแผนระงับอัคคีภัย”
👉MedSci SPIRIT WALK & RUN เดิน-วิ่งรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร (ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร)

Loading