เรื่องเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วย ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่ว ...
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ...

ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ

Upcoming Events

  1. งานวิ่ง Med-Sci Minimarathon

    17 กุมภาพันธ์ 2019 @ 05:00 น - 27 มิถุนายน 2019 @ 12:00 น

รอบบ้าน วิทย์-แพทย์