วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 มหาวิยาลัยนเรศวร

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณบดี และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 62 รูป เพื่อเป็นส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานให้ดำรงสืบไป
ณ บริเวณสวนด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

65 total views, 1 views today