ประชุมและหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 รศ.ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท AVS Innovation (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ม.มหิดล) ได้เข้าพบ ผู้บริหาร บุคลากรและนักวิจัย เพื่อร่วมประชุมและหารือการดำเนินงานด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องประชุม MD 133 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

133 total views, 1 views today