ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐

ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน

เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม

ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ โถงแก้วคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15 total views, 2 views today