ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นสพ.เกริกเกียรติ จินดา อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

1,855 total views, 2 views today