วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “University in Disruptive Era”

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “University in Disruptive Era”

ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ ซึ่งกล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และกล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมทั้งได้มีการ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “University in Disruptive Era” โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ Challenges of University as a driving force for Thailand 4.0

โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

51 total views, 1 views today