วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๑) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

« 1 ของ 2 »

71 total views, 2 views today