ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวริน วรนุช นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา ที่ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวเกวริน วรนุช
นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา

ที่ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น
เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

และนิสิตจะเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี พร้อมรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี
ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

10,906 total views, 3 views today