กิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม

ขอเชิญ บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นต้นไป
ณ โถงแก้วคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
** หมายเหตุ : การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีฟ้า

39 total views, 1 views today