โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 30 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางคณะได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายดังต่อไป

👉กิจกรรม “โลกของร่างกายและอวัยวะ”
👉กิจกรรม “โลกของจุลินทรีย์และปรสิต”
👉กิจกรรม “โภชนาการและกล้วย”
👉กิจกรรม “มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์”

ณ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

110 total views, 1 views today