กิจกรรม เนื่องใน”วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”ครบรอบปีที่ 18

ขอเชิญ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน”วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”ครบรอบปีที่ 18

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 07.45 น. เป็นต้นไป
ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

กำหนดการร่วม 18 ปีคณะ+16 ปีสภาอุต

124 total views, 1 views today