กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

#ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนิสิตที่ประสบเหตุอุทกภัย โดย คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ (ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคเหนือ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีเค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด) และคุณวีรพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา (ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และประธานกรรมการบริหาร บริษัทท่าทอง รีไซเคิล(๒๐๐๗)จำกัด) และมีการมอบตู้ยาให้กับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก พร้อมทั้งมอบโล่ และประกาศนียบัตร เพื่อแสดงความขอบคุณ สำหรับผู้สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา ให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

« 1 ของ 3 »

158 total views, 1 views today