ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ไข่บินคืนสู่รัง”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมต้อนรับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 โครงการคืนรังและศิษย์เก่าสัมพันธ์ “ไข่บินคืนสู่รัง”

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เวลา 16.00- 20.00 น.
ณ ห้อง MD 234 และ สวนโมกฉัตร

124 total views, 1 views today