คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉🎉🎉
 
👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2,694 total views, 78 views today