ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การให้บริการรับร่างผู้เสียชีวิต ของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง การให้บริการรับร่างผู้เสียชีวิต ของผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ขอเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

54 total views, 2 views today