ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม
“กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร”

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ Slope ห้อง 232
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

69 total views, 1 views today