ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่านเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561

ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 
อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวทยาลัยนเรศวร

48 total views, 1 views today