วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมรับเสด็จ เจ้าชายอากิชิโน แห่งประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย Read more

1 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “Medsci Meeting 2019” (กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญ บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกร Read more

5 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวริน วรนุช นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาจุลชีววิทยา ที่ได้รับโล่รางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเกวริน วรนุช นิ Read more

470 total views, 27 views today

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๑)

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณาจารย์ Read more

19 total views, 1 views today

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การพัฒนาเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง MD Read more

15 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง (พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป) ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แ Read more

14 total views, no views today

คืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพประเคนสวดพระอภิธรรม ท่านเจ้าคุณ พระมงคลสุธี (หลวงปู่แขก)

คืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสต Read more

18 total views, 1 views today

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธวี ศรีคำมูล อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Read more

2,201 total views, 28 views today

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้อนรับท่านอธิการบดี และทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ก Read more

21 total views, 1 views today

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ทุกท่านเข้าร่วม “กิจกรรมอธิการบดีพบบุคลากร” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลาก Read more

24 total views, no views today